Kontakt

Właściciel / Owner

Michał Balcerzak

Edwin Nowogórski

Kierownik Działu Spedycji

Damian Sipiński

Z-ca Kierownika Działu Spedycji

Jakub Graczyk

Specjalista ds. Logistyki & Social Media

Izabela Pawlak

Specjalista ds. Logistyki i Dokumentacji

Marcel Adamski

Specjalista ds. Logistyki i Transportu

Aleksandra Szukalska

Specjalista ds. Logistyki

Monika Witkowska

Specjalista ds. Logistyki

Paulina Kowalska

Specjalista ds. Logistyki

Aneta Wojtacka

Specjalista ds. Fakturowania

Małgorzata Kanas

Specjalista ds. Fakturowania

Katarzyna Balcerzak

Specjalista ds. Finansowych

Izabela Sętkowska

Księgowa / Accountant

Adam Uchroński

Kierownik Projektu e-commerce