Kontakt

Właściciel / Owner

Michał Balcerzak

Edwin Nowogórski

Kierownik Działu Spedycji

Damian Sipiński

Z-ca Kierownika Działu Spedycji

Izabela Pawlak

Specjalista ds. Logistyki i Dokumentacji

Jakub Graczyk

Specjalista ds. Logistyki & Social Media

Marcel Adamski

Specjalista ds. Logistyki i Transportu

Aleksandra Szukalska

Specjalista ds. Logistyki

Agnieszka Andrzejczak

Specjalista ds. Logistyki

Aneta Wojtacka

Specjalista ds. Fakturowania

Adam Uchroński

Kierownik Projektu e-commerce

Katarzyna Balcerzak

Specjalista ds. Finansowych

Izabela Sętkowska

Księgowa / Accountant